Jsme odborný dodavatel

NOVÁ

ZELENÁ

ÚSPORÁM

Z Vašeho starého OKALU umíme udělat komfortní dům, který vyhovuje všem požadavkům a nárokům současného moderního bydlení a energetickým standardům.
Pokud se rozhodnete dotačního titulu využít, nabízíme Vám kompletní přípravu projektové dokumentace a energetického výpočtu.
Aktuální informace k podmínkám programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí